Aparatul primarului

aparatul primarului

Primarul are in subordinea sa un aparat propriu ce comunica cu locuitorii comunei....

Citeste mai mult

Hotarari CL

hotarari cl

Hotararile CL sunt supuse votarii si se refera la buna functionare a comunitatii...

Citeste mai mult

Documente contabile

documente contabile

Aici va sunt prezentate bugetul, bilantul, rectificarile si alte acte privind banii comunei

Citeste mai mult

Declaratii de avere

declaratie de avere si interese

Aici gasiti declaratiile de avere si interese ale membrilor CL si functionarilor publici...

Citeste mai mult

Contact

contact

Printr-un singur click luati legatura cu noi privind problemele pe care le aveti

Citeste mai mult

Chiratcu Ionel
Religia: Ortodoxa
telefon: 0761103505

Atributii referitoare la bugetul local;

 • - exercita functia de ordonator principal de credite;
 • - intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
 • - initiaza, in conditiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale;
 • - verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal cat si a sediului secundar;
 • - atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor;
 • - coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
 • - ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta;
 • - ia masuri pentru organizarea executarii si executarea in concret a activitatilor din domeniile : educatie, servicii sociale, sanatate, cultura, tineret, sport, ordine publica, situatii de urgenta, protectia si refacerea mediului inconjurator, conservarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, dezvoltare urbana, evidenta persoanelor, podurile si drumurile publice, servicii comunitare de utilitate publics, servicii de urgenta de tip salvamont, salvamar si de prim ajutor, activitati de administratie social-comunitara, locuinte sociale, alte servicii publice, stabilite prin lege;
 • - ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local, precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ - teritoriale;
 • - numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;
 • - asigura elaborarea planurilor urbanistice, prevazute de lege, si le supune spre aprobare consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;
 • - emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative;
 • vasigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si a gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor;
 • vpentru exercitarea atributiilor sale, primarul colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si cu consiliul judetean
 • - numirea conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor si criteriilor aprobat de consiliul local, la propunerea primarului, in conditiile legii. Numirea se face prin dispozitia primarului, avand anexat contractul de management
Scroll to top