Ultimele documente adaugate

Aparatul primarului

aparatul primarului

Primarul are in subordinea sa un aparat propriu ce comunica cu locuitorii comunei....

Citeste mai mult

Hotarari CL

hotarari cl

Hotararile CL sunt supuse votarii si se refera la buna functionare a comunitatii...

Citeste mai mult

Documente contabile

documente contabile

Aici va sunt prezentate bugetul, bilantul, rectificarile si alte acte privind banii comunei

Citeste mai mult

Declaratii de avere

declaratie de avere si interese

Aici gasiti declaratiile de avere si interese ale membrilor CL si functionarilor publici...

Citeste mai mult

Contact

contact

Printr-un singur click luati legatura cu noi privind problemele pe care le aveti

Citeste mai mult

---------------------

Fiecare comuna, oras sau subdiviziune administrativ-teritoriala a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orasului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative;

 • - secretarul nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanctiunea eliberarii din functie;
 • - secretarul nu poate fi sot, sotie sau ruda de gradul intai cu primarul, viceprimarul, sub sanctiunea eliberarii din functie;
 • - secretarul se bucura de stabilitate in functie, in conditiile legii;
 • - secretarul indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale;
 • - avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului, hotararile consiliului local;
 • - participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului local;
intre acestia si prefect;
 • - organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului;
 • - asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor in conditiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
 • - asigura procedurile de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat , comunica ordinea de zi, intocmeste procesul verbal al sedintelor de consiliu local si redacteaza hotararile consiliului local;
 • - pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local si comisiilor de specialitate ale acestuia;
 • - asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ;
 • - elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, in afara celor cu caracter secret, stabilite potrivit legii;
 • - legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea copiiior cu actele originale, in conditiile legii;
Scroll to top